SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP THỦY TRỊ LIỆU

27/05/2019

Bài viết này giới thiệu về 3 phương pháp thủy trị liệu, có tên là Jaccuzzi, xông hơi và bể sục bong bóng. Mỗi loại đều có ưu và nhược. Những phương pháp này đã nâng cao phương pháp thủy trị liệu truyền thống và khiến cho việc sử dụng thủy trị liệu tại nhà dễ tiếp cận hơn. Bảng dưới đây thể hiện sự so sánh giữa 3 phương pháp mới của thủy trị liệu (nguyên lý, đặc điểm, giới hạn sử dụng)

Feature

SG-2000 Ultrasonic Spa

Sauna

Jacuzzi

Normal Bath

Ozone

1,000,000 O3 laden air bubbles per second which improves quality of bath water and surrounding air

N/A

N/A

N/A

Far-Infrared Rays

Flexible mat of special ceramic cells creates a magnetic field that softens water and helps to maintain the water temperature

N/A

N/A

N/A

Ultrasonic Wave

Powerful ultrasonic waves relax entire body, provide exercise and are more effective than a hot spring bath

N/A

N/A

N/A

Internal Warming

Ultrasonic waves drive heat deep into the body and warms bones as well as internal organs. Improves blood circulation

Warms skin only

Warms skin only

Warms skin only

Body Massage

Offers simultaneous massage of at least 320 acupuncture points of the body and relaxes the nervous system

N/A

Partial massage

N/A

Deep Cleansing

Ultrasonic waves cleanse pores of our skin without the use of soap

N/A

N/A

N/A

Beauty & Body contouring

15 minutes of bath at correct temperature and bubble intensity burns off 200-300 calories.

N/A

N/A

N/A

Exercise

15 minutes of bath produces an exercise effect equivalent to 3 km of jogging

Very little

Very little

N/A

Convenience

Excellent

Rigid

Rigid

Rigid

Space constraint

Very little space needed

Large space

Large room

Normal space

 

Jacuzzi không sử dụng bất kỳ nguyên tắc xử lý thay thế nào trong việc chế tạo cả, nó chỉ áp dụng lực cơ học. Phòng xông hơi thông thường sử dụng công nghệ hồng ngoại làm nóng từ bên ngoài. Cả phòng xông hơi bằng tia hồng ngoại và bồn tắm bằng sóng siêu âm SG-2000 đều sử dụng các nguyên tắc trị liệu hồng ngoại. sau này cũng kết hợp các nguyên lý trị liệu ôzne và siêu âm làm cho nó là nguyên tắc duy nhất kết hợp nhiều nguyên lý y học thay thế trong thiết kế của nó.

Trong ngữ cảnh đạt được hiệu quả làm tăng nhiệt cơ thể, máy SG-2000 đạt được kết qả xuất sắc so với các phương pháp khác. Nó rất nhanh và hiệu quả. Đó là bởi vì ngoài việc trao đổi nhiệt thông qua quá trình dẫn nhiệt từ nước ấm. Tia hồng ngoại và sóng âm được tạo ra đóng góp cho việc làm ấm này một cách hiệu quả. Bảng 2.2. thể hiện sự so sánh kết quả của hiệu ứng làm ấm trong giữa các phương pháp trị liệu.

Sự khác biệt trong quá trình làm ấm bởi các loại thiết bị đạt được các loại kết quả khác nhau. SG- 2000 với kết quả đạt được ngoài sức mong muốn đã mang đến các phương pháp hồi phục sức khỏe có kết quả. Chúng ta nên nhìn lại những điều này một cách khoa học. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ thử nghiệp một điều kiện sức khỏe đã được biết đến “nhiệt độ cơ thể thấp” và mối nguy hiểm liên quan đến sức khỏe bằng cách xem xét lại các sách về y học trong chủ đề này

An Care Health Spa - My Therapy House - Aroma therapy in Vietnam